Vrij vragen

Moet uw kind naar de dokter of de tandarts en het kan echt niet buiten schooltijd, dan kunt u dit telefonisch, schriftelijk of via de mail melden bij de leerkracht van uw kind.  
                             

Als uw kind(eren) vanwege een bruiloft, een jubileum of een andere activiteit niet op school kunnen komen, kunt u daarvoor vrij vragen.

U kunt dit doen via een formulier dat via meester van den Heuvel te verkrijgen is. U kunt dit formulier ook downloaden via deze website. Het is van belang dat u op tijd vrij vraagt voor uw kind. 

 

Formulier om vrij te vragen                Brochure van de gemeente Ede 

 

Bij het verlenen van verlof dienen wij ons te houden aan de door de overheid gestelde regels. Als school moeten we een verzuimregistratie voeren en niet geoorloofd verzuim melden bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente.

 De gemeente Ede heeft duidelijke regels gesteld die we voor u op een rij zetten:

 

  1. De vakanties worden door de schoolleiding duidelijk en vroegtijdig bekend gemaakt: u kunt hier dus rekening mee houden!

  2. Uw kind is vanaf de 5e verjaardag leerplichtig. Dat betekent dat u zich aan de regels dient te houden wat vakanties betreft.

  3. In bijzondere situaties kan de directeur ten hoogste 10 dagen verlof geven. U moet hierbij denken aan een huwelijk, jubileum, begrafenis enz. Ouders die vanwege hun werk niet in staat zijn om in een schoolvakantie op vakantie te gaan, kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor verlof. Echter niet meteen na de zomervakantie!

  4. Als u tijdig uw vakantie regelt, rekening houdend met de schoolvakanties voorkomt u problemen. Zomaar een dagje uit of een weekendje weg, zijn geen bijzondere situaties!

  5. Denkt u toch in aanmerking te komen voor verlof, neem dan vroegtijdig contact op met school.


Verlof moet u altijd schriftelijk en minimaal 6 weken van tevoren aanvragen en kunt u nooit meedelen.