Verkeerscommissie

In samenwerking met de gemeente en 3VO is er op school een verkeerscommissie actief die tot taak heeft om de verkeersveiligheid rond de school te bewaken. Zij hebben een verkeersplan opgesteld in overleg met ouders, de gemeente en de buurt. Ook vormen zij het aanspreekpunt voor ouders, team, gemeente en eventueel politie als het om (gevaarlijke) verkeerssituaties gaat. De verkeersouders worden ondersteund door 3VO en waar nodig door de gemeente Ede.

 

Klik hier voor het verkeersplan. 

 

U kunt contact met de verkeerscommissie opnemen via het mailadres: kraatswegverkeer@gmail.com