Directeur op de Veldhuizerschool te Ede (24-40u per week)

Bedrijfsomschrijving

De Veldhuizerschool is een christelijke school voor basisonderwijs in Ede, waar wij kwalitatief goed onderwijs verzorgen voor 270 leerlingen. Wij zijn een school waar elk kind er mag zijn en waar elk kind zich, binnen een veilig leef- en werkklimaat, optimaal en harmonieus kan ontwikkelen op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief terrein. We werken met het leerstofjaarklassensysteem en differentiëren binnen de groepen op vijf verschillende niveaus. Wij zijn een betrokken en ambitieus team. Zo zijn er verschillende leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben in bijvoorbeeld rekenen of hoogbegaafdenonderwijs. We geloven dat orde, regelmaat en discipline zorgen voor rust en veiligheid. Het leven, spreken en handelen naar Bijbelse normen en waarden vinden we belangrijk, we streven naar een klimaat van acceptatie en respect. Zo zorgen we ervoor dat alle betrokkenen met plezier bij ons op school komen!

Sinds 1 januari vormen Stichting Hervormde scholen Ede en Stichting Hervormde Scholen De Drieslag één nieuwe bestuurlijke organisatie. De Veldhuizerschool is sindsdien één van de tien scholen van de Stichting Hervormde scholen Barneveld, Ede en omstreken. Geloofwaardig, betrokken en duurzaam zijn de kernwoorden van de stichting welke school, ouders en kerk verbindt. 

Voor de Veldhuizerschool zoeken wij een:

Directeur 0,6 – 1,0 fte 
‘Een onderwijskundig en verbindend leider’
                             

Functieomschrijving

Profiel

Als onze nieuwe directeur begeleid je ons als team bij het gezamenlijk doorontwikkelen van onze visie en de vertaling hiervan naar de praktijk. Je neemt ons mee in de volgende stap wat betreft de ontwikkeling en optimalisering van onze professionele cultuur en kwaliteiten van teamleden worden door jou gezien en benut. Zo haal jij het beste uit ons als team en tillen we ons onderwijs samen naar een nog hoger niveau.

                             

Functie eisen

Jij als onze nieuwe directeur:
  • bent in woord en daad christen en actief betrokken bij een christelijke gemeente;
  • geeft leiding vanuit een warme zakelijkheid en kan je, afhankelijk van de situatie, daadkrachtig en empathisch opstellen;
  • communiceert vanuit betrokkenheid helder richting het team, ouders en kinderen;
  • bent een verbindend leider en belegt waar dit kan ook leiderschapstaken binnen het team;
  • hebt kennis van en inzicht in het cyclisch proces van ontwikkeling.
 

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden: 
  • betrokken ouders, leuke leerlingen en een ambitieus team;
  • een stichting met een duidelijke Bijbelgetrouwe identiteit;
  • een professionele werkomgeving met ontwikkelmogelijkheden;
  • uitstekende samenwerking met de andere directeuren in het directeurenoverleg;
  • salariëring volgens cao po in schaal D12.
                                                         

Contact informatie

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heb je naar aanleiding van deze oproep interesse of heb je vragen, bel dan vrijblijvend met Kim van Aalten (adviseur werving) op 06-40051829. Reageren is mogelijk t/m 11 mei 2020, we ontvangen je sollicitatie graag via onderstaande button. De eerste gesprekken zijn gepland in week 21/22, vervolggesprekken in week 23.  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Het bestuur van de Hervormde Scholen Vereniging Ede zoekt voor haar scholen

Enthousiaste leerkrachten voor de invallijst

Wij bieden je:
- Een gevarieerde baan als invalkracht
- De mogelijkheid om in de keuken te kijken van vier verschillende Hervormde basisscholen in Ede
- - Bij goed functioneren uitzicht op een vast dienstverband

Hoe regelen wij het invalwerk:
Al onze invallers staan ingeschreven bij IPPON. Als een leerkracht is ziek gemeld, zoekt IPPON in opdracht van de schooldirecteur een beschikbare invaller. De invaller komt wel altijd in dienst van de Vereniging Hervormde Scholen Ede.

Dus:
Leef en werk je vanuit een Christelijke levensovertuiging en ben je meelevend en belijdend lid van een protestants Christelijke gemeente?

Heb je hart voor het geven van kwalitatief goed onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar, kun je werken in teamverband en wil je graag ervaring op doen en op verschillende scholen?

Meld je dan aan op 
http://www.ippon-personeelsdiensten.nl/