De Hervormde basisscholen te Ede gaan uit van de 'Vereniging tot oprichting en instandhouding van Hervormde Scholen te Ede'. De vereniging is opgericht in 1904 en is zoals, de naam aangeeft verbonden met de Hervormde Gemeente Ede die sinds 2004 deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Nederland.

 

Tot de vereniging behoren de Koepelschool, de Paasbergschool en de Veldhuizerschool.

 

De scholen vallen onder het bevoegd gezag van het bestuur van de vereniging. Het bestuur vergadert maandelijks en regelt zaken op onder meer de volgende terreinen:

  • personeel
  • onderhoud gebouwen
  • financiën
  • kwaliteit van het onderwijs

Ook onderhoudt het bestuur onder andere contacten met overheid, gemeente en inspectie.

 

De vereniging heeft een eigen website en u bent van harte uitgenodigd om deze te bezoeken voor meer informatie over het werk en de leden van het bestuur, de vereniging en actuele ontwikkelingen.

 

Klik op het logo om naar de website van de vereniging te gaan: